RODO

W związku z wejściem w życie przepisów RODO uaktualniliśmy nasz regulamin i politykę prywatności, które znajdują się tutaj—odnośnik do regulaminu i polityki prywatności

Spoczywa na nas także obowiązek poinformowania Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naradoza Sp. z o.o. (Naradoza) z siedzibą w Kietlicach (adres: Kietlice 1, 11-600 Węgorzewo), dane kontaktowe: tel. +48 785 523 988 Email: info@naradoza.com.

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych Naradoza można skontaktować się przez Email: IOD@naradoza.com, tel. +48 785 523 988.

3. Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Państwu dostępu do serwisu internetowego naradoza.com udostępnianej przez Naradoza,

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Naradoza przy zapewnianiu dostępu do serwisu internetowego naradoza.com tj. dostawcy serwera, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe oraz operatorowi bramki płatniczej i acquirerowi płatności przy transakcjach kartą kredytową i debetową.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w jakim zostały zgromadzone tj. stacjonarnych i wyjazdowych szkoleń językowych oraz wszystkich innych usług oferowanych przez Naradoza.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
8. W przypadkach gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

9. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Naradoza na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do serwisu internetowego Naradoza.com i świadczenia na Państwa rzecz usług szkoleniowych przez Naradoza. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody dalsze zapewnienia Państwu dostępu do serwisu internetowego Naradoza.com i świadczenia na Państwa rzecz usług szkoleniowych przez Naradoza nie jest możliwe.

Kontakt

Naradoza Sp. Z o.o.
Kietlice 1, 11-600 Węgorzewo, woj. Warmińsko-Mazurskie, Polska
NIP 8451986881, Regon – 364226950, KRS – 0000612358
Kapitał zakładowy – 5000zł